هفته ی ۵ حاملگی

در این هفته اندازه کودک شما ربع یک سانتی متر است، آغاز رشد اعضای زیادی است و یک جهش رشد دیده می شود. قلب نازک کودک شما شروع به طپش می کند ۰ کبد، کلیه ها، روده ها وسیستم عصبی شامل مغز و نخاع شروع به رشد می کند . و اندام ها ( دست و پا ) شروع به جوانه زدن می کنند.

مثانه: شما ممکن است دچار تکرر ادرار شوید که علت آن افزایش حجم خون شما در دوران بارداری است.
کیسه آب: اکنون کیسه آب ,کودک شما را دربر گرفته است و او در این مایع شناور است.
لوله عصبی: در محل چین لایه فوقانی جنین ،لوله عصبی وجود دارد که به مغز، نخاع ،اعصاب و استخوان پشتی کودک شما تبدیل خواهد شد.
کیسه زرده: کیسه زرده به زودی وظیفه ی خود را به جفت محول خواهد کرد.
جفت اولیه: رگ های خونی نازک که جفت اولیه را تشکیل می دهند، خون و اکسیژن را به جنین می رسانند.

هفته ۵ حاملگی
فهرست