هفته ۱۴ حاملگی

اندازه کودک شما از ( سر تا انتهای باسن ) حدود ۸ سانتی متر و وزن او حدود ۴۰ گرم می باشد . اکنون بدن او سریعتر از سرش رشد می کند. در این هفته کرک بسیار ظریفی بدن او را می پوشاند که قبل تولد از بین خواهد رفت. ابرو و موی سر شروع به رشد می کنند ولی بعد از تولد هم از نظر جنس و هم رنگ ممکن است تغییر کنند. کودک شما هم اکنون می تواند چنگ بزند و شکلک در بیاورد. حتی می تواند شصت خود را بمکد. کلیه های او ادرار تولید می کند که وارد مایع موجود در کیسه آب اطراف او می شود.

شما تا این هفته فرصت دارید آزمایش غربالگری ۳ ماهه ی اول را جهت تعیین ریسک سندروم داون (منگولیسم) و چند بیماری کروموزومی دیگر ,انجام دهید. در واقع از هفته ی ۱۱ بارداری تا ۱۳ هفته و ۶ روز فرصت انجام این غربالگری را که شامل آزمایش خون و سونوگرافی است ,دارید.
رحم : قله رحم به بالای استخوان لگن می رسد و ممکن است کمی شکم شما را به جلو متمایل کند.
دست : دست ها بلندتر می شوند، و در پایان این هفته با بقیه بدن متناسب می شوند.
صورت : عضلات صورت کودک شما شدیداُ فعال می شوند، و او می تواند چپ چپ نگاه کند، اخم کند و شکلک در بیاورد.
کرک : موی کرک مانند بسیار ظریفی سطع بدن او را خواهد پوشاند.

هفته ۱۴ حاملگی
فهرست