هفته ۳۵ حاملگی

کودک شما حالا بیشتر از ۲.۴ کیوگرم وزن دارد و قد او از سر تا پا حدود ۴۶ سانتی متر است. گاهی حین حرکات او، آرنج، پا و یا سر او ممکن است از روی شکم شما مشخص شود . دیواره ی رحم و همچنین جدارشکم شما به مرور نازکتر می شوند و نور بیشتری به داخل رحم راه می یابد. در این هفته، ناخن های دست و پای او کامل شده اند و کلیه ها نیز کامل می شوند. کبد هم فعالیت می کند. حالا بیشتر فضای رحم را کودک شما اشغال کرده و فضای کمی به مایع اطراف او اختصاص داده شده است. شما ممکن است، تا به حال حدود ۱۱ تا ۱۳.۶ کیلوگرم وزن اضافه کرده باشید. ناف شما بزرگ شده و به بیرون برجسته می شود. حالا که قله ی رحم به زیر دنده هایتان رسیده، شما ممکن است احساس تنگی نفس و کم آوردن نفس و مشکل هضم غذا یا سوزش سر دل پیدا کنید.

سعی کنید نفس عمیق بکشید. علیرغم اینکه به علت فشار رحم بر مثانه، شما مجبورید به دفعات زیاد به دستشویی بروید ولی این نباید مانع از مصرف کافی آب شود چون شما و کودک شما به مایعات زیادی نیاز دارید. تنها از مصرف مایعات ادرارآور مانند قهوه و چای بپرهیزید.
ناخن ها : ناخن های دست و پای کودک شما حالا کامل شده اند.
چربی : کودک شما در این هفته های آخر به میزان ۲۸ گرم در روز وزن اضافه می کند.
رحم : رحم شما حالا گنجایش ۱۵ برابر وزن معمول خود را دارد و به زیر دنده های شما فشار می آورد.
مایع آمنیوتیک : میزان مایع آمنیوتیک اطراف او به حداکثر خود رسیده و از حالا به بعد شروع به کاهش می کند.

هفته ۳۵ حاملگی
فهرست