هفته ۳۷ حاملگی

کودک شما نزدیک به ۲.۸ کیلوگرم وزن و حدود ۴۸.۶ سانتی متر قد دارد.سر او حالا در لگن با استخوانهای لگنی احاطه شده و محافظت می شود. بیشتر بچه ها سر پر مویی دارند به بلندی ۳.۵ سانتی متر و بعضی ها هم اصلا مویی ندارند. بیشتر موی های کرک مانند که از هفته ۲۶ بدن او را پوشانده بود و همچنین ماده ی سفید چربی (ورنیکس ) که بر روی سطح بدن قرار داشت تا حالا ریخته است. و کودک شما آنها را قورت می دهد، که همراه با ترشحات دیگر در روده های او ذخیره می شوند، و اولین مدفوع او را بعد از تولد راتشکیل خواهد داد. که ماده ی تیره رنگی است و مکونیوم نامیده می شود.
پوست : حالا موهای کرکی روی بدن او و همینطور مقداری از ماده کرمی روی بدن او (ورنیکس) که از پوست او محافظت می کرد.،ریخته و او همه ی این ها را قوت می دهد که اولین مدفوع او را بعد از تولد تشکیل خواهد داد.
مو : کودک شما ممکن است یک سر پر مو داشته باشد ولی بعضی بچه ها فقط کمی موی کرکی شکل در زمان تولد دارند.
رحم : انقباضات رحمی براکستون هیکس حالا افزایش می یابد. وممکن است طولانی تر و تا حدی دردناک باشند.
واژن : ترشحات شما بیشتر می شود، غلیظ است و ممکن است مقدار کمی خون موکوسی ببینید که نشان دهنده نزدیک بودن زایمان است.

هفته ۳۷ حاملگی
فهرست