هفته ۳۹ حاملگی

وزن او حدود ۳ کیلو گرم و قد او ۵۰ سانتی متر می تواند برسد. البته این اندازه ها حد متوسط را بیان می کند. به محض اینکه کودک شما به دنیا بیاید او را وزن می کنند و شما متوجه وزن دقیق او خواهید شد.

حالا ماده سفید چربی که بدن کودک شما را پوشانده بود و از آن محافظت می کرد می ریزد، و مایع آمنیوتیک شفافیت خود را از دست می دهد. و لایه خارجی پوست کودک شما پوسته ریزی کرده و پوست جدید شکل می گیرد. موهای سر او ممکن است حالا ضخیم باشد و ناخن هایش هم بلند شده باشد. استخوانهای جمجه ی او هنوز بسته نشده اند، که زمان تولد هنگام عبور از کانال زایمان می تواند تا حدی روی هم قرار بگیرند. که در این صورت بعد از تولد برای مدت محدودی سر او تا حدی حالت مخروطی شکل پیدا می کند.
اگر این هفته به پایان رسید و هنوز کودکتان به دنیا نیامده بود، نگران نشوید. بچه ها عادت ندارند سر وقت معین شده به دنیا بیایند. ممکن است پزشکتان تا دو هفته ی دیگر هم به شما فرصت بدهد.
پوست : لایه خارجی پوست کودک شما پوسته ریزی کرده و پوست جدید زیر آن نمایان می شود.
چربی : کودک شما هنوز هم به ذخیره چربی ادامه میدهد تا به کنترل دمای بدن بعد از تولد کمک کند.
کیسه آب (آمنیوتیک) : ممکن است کیسه آب پاره شود و مایع آن به بیرون بریزد یا تراوش کند. البته در اکثر بارداری ها این حالت با شروع روند زایمان اتفاق خواهد افتاد.

هفته ۳۹ حاملگی
فهرست