هفته ۳ حاملگی دوقلویی

دوقلو های غیر همسان از دو تخمک مجزا که با دو اسپرم متفاوت بارور شده اند آغاز می شوند. که هر کدام جفت و کیسه آب مربوط به خود را دارند. و می توانند هر دو دختر، پسر و یا یک دختر و یک پسر باشند. بسته به محل لانه گزینی تخم ها، جفت ها می توانند کاملا مجزا و یا به هم چسبیده باشند.

دوقلوهای همسان نادرتر هستند. و از یک تخمک بارور شده که بعد به دو قسمت تقسیم می شود، آغاز می شوند. این اتفاق حدود ۱۲روز بعد از لقاح صورت می گیرد. دوقلوهای همسان همیشه از یک جنس هستند و از یک جفت تغذیه می کنند (مونوکوریون ). هر قل ،بند ناف مربوط به خود را دارد.
دو قولوهای همسان اغلب در دو کیسه ی آب مجزا رشد می کنند ( دی آمنیون ). در مواردی نادر هر دو در یک کیسه ی آب رشد می کنند (مونوآمنیون ).
در تصویر ,یک حاملگی دوقلویی غیر همسان را در هفته ی ۳ بارداری با جفت ها و کیسه های مجزا می بینید.
واژن : شما ممکن است در انتهای این هفته مقدار کمی لکه بینی داشته باشید که معمولا ناشی از لانه گزینی جنین در رحم پر خون می باشد.
سلول های جفتی : این سلول ها به زودی جفت را تشکیل می دهند. و در حال حاضر هورمون HCG را که باعث مثبت شدن آزمایش بارداری می شود تولید می کنند.
بلاستوسیست : هر کودک ابتدا توپ کوچکی از صد ها سلول است که توانایی آن را دارند که سریعا در نقش های متفاوت ظاهر شوند. (بلاستوسیست)
لایه ی پوشاننده ی حفره رحمی : بلاستوسیست (توده سلولی) نفوذ به داخل لایه ی پوشاننده ی حفره ی رحم را آغاز کرده است.
کیسه ی زرده : این حفره به زودی کیسه ی زرده را تشکیل خواهد داد که سلولهای خونی کودک را تولید می کند و وظیفه ی رساندن اکسیژن و غذا به کودک تا قبل از آماده شدن جفت را به عهده دارد.
جنین : سلولهایی که به زودی جنین را تشکیل می دهند، در دو لایه قرار می گیرند.
کیسه آب : مایع در این حفره جمع می شود و به زودی به صورت یک کیسه ی حاوی مایع ,جنین را در بر می گیرد.

هفته ۳ حاملگی دوقلویی
فهرست