هفته ۴۰ حاملگی

بعد از ماهها انتظار، موعد مقرر زایمان شما می رسد و می گذرد وشما هنوز باردارید، شاید حس خوبی نباشد، اما خیلی از خانم ها در این وضعیت قرار می گیرند.

جای کودک شما کاملا گرم ونرم است. او کمی سنگین تر و بلندتر خواهد شد. متوسط قد ۵۱ سانتی مترخواهد بود و وزن او در زمان تولد حدود ۳.۴ کیلوگرم خواهد بود. البته وزن بین ۲.۵ کیلوگرم تا ۳.۸ کیلوگرم یک وزن طبیعی برای او محسوب می شود.
ماده کرمی چرب روی سطح بدن او همچنان می ریزد و اگر تا یک هفته ی دیگر متولد نشود، ممکن است زمان تولد، پوست او تا حدودی خشک باشد. اوحالا در تمام مهارت هایی که بعد از تولد نیاز دارد استاد شده است. او می تواند بطور غریزی به دنبال شصتش بگردد و آن را بمکد همانطور که بعد از تولد به دنبال سینه مادر می گردد.
اگر درد زایمان شما شروع شد و یا کیسه آب پاره شد، آرامش خود را حفظ کنید و به پزشکتان اطلاع دهید.
جمجمه : استخوانهای جمجمه ی کودک شما هنوز نرم هستند و کاملا بسته نشده اند، بنابراین در کانال زایمان، در صورت لزوم می توانند تا حدودی روی هم قرار گیرند تا تولد امکان پذیر شود.
مو : مو و ناخن های کودک شما تا زمان تولد به بلند شدن ادامه می دهند.

هفته ۴۰ حاملگی
فهرست